ഇന്നേക്കു പത്താം നാൾ ദുർഗ്ഗാഷ്ടമി….


കോടിയെരി സഖാവ് പറഞ്ഞു തീരേണ്ട താമസം…
ഇന്ന് മാണി സാറിന്റെ അന്ത്യശാസനം എത്തി…
മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ പ്രശ്‌നത്തില്‍ 10 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമുണ്ടാകണമെന്നും..അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ
 കാണാം എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു..മന്ത്രി കസേര 
വിട്ടുകളിക്കാനോന്നും താനില്ലന്നും 10 ദിവസത്തികം
 ഒന്നും നടന്നില്ലങ്കിൽ സമരത്തിന്റെ 2 ആം 
ഘട്ടത്തിലേക്കേ കടക്കുകയുള്ളു എന്നു ഓർമ്മ
 പെടുത്താൻ മറന്നില്ല…ഇന്നി എത്ര ഘട്ടം കൂടി
 ബാക്കിയുണ്ടോ ആവോ…

 

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )