ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിൻ…കേരള VC…ശമ്പളം 6000 രൂപ…

ഐൻസ്റ്റിൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി VC ആയാലോ…  അല്ല ആയിരുന്നോ…അദ്ദേഹത്തിനും  കേരള യൂണിവേഴ്സ്റ്റിയും തമ്മിലെന്താണു ബന്ധം..  ബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ… പ്രശസ്ത ചരിത്ര ഗവേഷകനായ AS മേനോന്റെ തിരുവതാംകൂർ   യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ   ഐൻസ്റ്റിൻ-കേരള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു…

അന്നത്തെ തിരുവതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സി പി രാമസ്വാമി  അയ്യർ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രഞ്ജനായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിനെ   തിരുവതാംകൂർ  യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ VC ആകാൻ  ക്ഷണിച്ചിരുന്നു..സംഭവം നടന്നതു 1937ൽ..പ്രിൺസ്റ്റൺ  യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേരണം എന്നു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ ക്ഷണം നിരസ്സിച്ചു… സർ CP അന്ന് ഐൻസ്റ്റിനു ഓഫർ ചെയ്ത ശമ്പളം എത്രാന്നു കേൾക്കണ്ടേ… വെറും 6000 രൂപ..അത് അന്ന് അത്രക്ക് ചെറിയ സംഖ്യയൊന്നുമായിരുന്നില്ല  കേട്ടോ..ഇന്നത്തെ 6.3 ലക്ഷത്തിനു സമമായിരുന്നു അത്…

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w