ലൗഡ്സ്പീക്കര് നോബിള് ഇനി മുതല് ബ്രിട്ടീഷ് പത്രത്തിലും എഴുതുന്നു

ലൗഡ്സ്പീക്കര് നോബിള് ഇനി മുതല്
ബ്രിട്ടീഷ് പത്രത്തിലും എഴുതുന്നു
പ്രതിവാര കോളവുമായി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച്ചകളിലും…
Read @ BRITISH PATHRAM
Presentation1

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w