ലൗഡ്സ്പീക്കര് മലയാളം ബ്ലോഗ് 3 ആം വയസ്സിലേക്ക്..

lds
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‌ഷമായി മുടങ്ങാതെ ലൗഡ്സ്പീക്കറിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നില് എത്താന് കഴിഞ്ഞതിനു സര്‌വ്വേശ്വരനു നന്ദി പറയുന്നു..ഈ ചുരുങ്ങിയ 700 ദിവസം കൊണ്ട് ലൗഡ്സ്പീക്കര് എന്തു നേടി എന്നു ചോദിച്ചാല് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം കാണില്ല..പക്ഷേ നിങ്ങള് തന്ന സ്നേഹം തന്നെയാണ് എന്നെ എഴുതുവാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്..ആദ്യം ബ്ലോഗറില് നിന്നും പിന്നെ ബ്ലോഗ്.കോമില് നിന്നുമൊക്കെ കൂടുമാറി ഇപ്പോള് വേര്‌ഡ്പ്രസ്സില് വന്നു നില്‌ക്കുന്നു ബ്ലോഗ്..മികച്ച വായന അനുഭവം നല്‌കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ഈ കൂടുമാറ്റങ്ങളുടെ കാരണം..അത് മൂലം പല സ്ഥിര വായനക്കാരെയും കമന്റെറുമാരെയും ബ്ലോഗിനു നഷ്ടപെട്ടു..പക്ഷെ വേര്‌ഡ്പ്രസിലും ബ്ലോഗ് ക്ലച്ചു പിടിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്..കഴിഞ്ഞ 3 മാസം കൊണ്ട് ഈ ബ്ലോഗ് വായിച്ചത് മൂന്നര ലക്ഷം പേര്..ഈ കുഞ്ഞ് ബ്ലോഗ് ഇതില് കൂടുതല് ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല..എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും കടന്നു ലൗഡ്സ്പീക്കര് മുന്നേറുന്നു..നിങ്ങള് തന്ന ഏല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി..പതിവായി വരുക..വായിക്കുക കമന്റ് അടിക്കുക
സ്നേഹപൂര്‌വ്വം
നോബിള്

Advertisements

2 responses to “ലൗഡ്സ്പീക്കര് മലയാളം ബ്ലോഗ് 3 ആം വയസ്സിലേക്ക്..

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w