സീപ്ലൈന് ഞായറാഴ്ച്ച മുതല്

കേരള ടൂറിസത്തിനു പുത്തന് നാഴിക കല്ലായി വെള്ളത്തിലൂടെയും ആകാശത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്ലൈന് ഞായറാഴ്ച്ച പറന്നുയരും..അന്നേ ദിവസം 2 മണിയ്ക്ക് ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന് ചാണ്ടി സര്‌വീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും..കൊല്ലം അഷ്ടമുടി കായലില് നിന്നു പറന്നുയരുന്ന വിമാനം ആലപ്പുഴ പുന്നമട കായലില് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും..സെസ്ന 206 എന്ന 6 പേര്‌ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന വിമാനമാണ് ആദ്യ ദിനം പറന്നുയരുക..താമസിയാതെ 10 പേര്‌ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു വിമാനം കൂടി എത്തും..വിംഗ്സ് ഏവിയേഷനും ഓഡ്സ് ട്രാവല് സൊലൂഷ്യന്‌സുമാണ് ആണ് സര്‌വീസ്സുകള് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്..ഇത് കേരള നാടിനു ഒരു പുതിയ അനുഭവമാവും എന്നതില് തര്‌ക്കമില്ല..

ധാരാളം തടാകങ്ങളും കടലോരങ്ങളും കൊണ്ടനുഗ്രഹിച്ച മലയാള നാട്ടിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനുകളെ തമ്മില് ബന്‌ധിപ്പിക്കാനാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്..കൂടുതല് വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ആകര്‌ഷിക്കാന് അത് മൂലം സാധിക്കും..ഒരാള്‌ക്ക് 1 മണിക്കൂറ് സഞ്ചരിക്കാന് 6000 രൂപയാണ് ചാര്‌ജ്..ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ്,ഫാമിലി ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‌ക്ക് വിമാനം വാടക്യ്ക്ക് എടുക്കാം..മണിക്കൂറിനു 30,000 ആണ് ടിക്കറ്റ്..ആദ്യ ഘട്ടത്തില് സര്‌വീസുകള് ഇവിടേക്കാണ്-ആലപ്പുഴ-പുന്നമട,കുമരകം-തണ്ണീര്‌മുക്കം,അഷ്ടമുടി-കൊല്ലം,കോഴിക്കോട്-എയര്‌പോര്‌ട്ട്,ബേക്കല്-കാസര്‌കോട്,തിരുവനന്തപുരം-എയര്‌പോര്‌ട്ട്,കൊച്ചി-എയര്‌പോര്‌ട്ട്,കൊച്ചി-ബോള്‌ഗട്ടി എന്നിവയാണ്..താമസിയാതെ കൂടുതൽ റൂട്ടുകളില് സീ പ്ലൈന് സര്‌വീസ് ആരംഭിക്കും
‘വിംഗ്സ്’ എന്നാണ് ഈ വിമാനെത്തെ ബ്രാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്…

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w