വണ്‌സ് അപ്പ് ഓണ് എ ടൈം ഇന് കേരളം..

സീന് നം 1 , മുംബൈ. തെരുവില് അധോലോക രാജാക്കന്മാര് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന നാട്..ഓരോ ഗാംഗും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവര്‌ക്ക് സമ്മതരായ സിനിമാ താരങ്ങള് വഴിയാണ്..ആദ്യമായി മുംബൈ റയില്‌വേ സ്റ്റേഷനില് ഇറങ്ങിയ സാബുമോനോട് അവിടെ മുറുക്കാന് കച്ചവടം നടത്തുന്നത് ബീരാനിക്ക ഒരു ചോദ്യം..’മോനേ.നീ […]

Read Article →