ഈ വര്‌ഷം ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക്..

ആ വാക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാല് അത് വളര്‌ന്ന് വരുന്ന ഇന്റര്‌നെറ്റ് സംസ്കാരത്തിനു എത്രത്തോളം ജനങ്ങളില് സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്ന് അറിയാന് കഴിയും..2013ഇല് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉപയോഗിച്ച ഇംഗ്ലിഷ് വാക്ക് ഏതാണ് എന്നറിയാന് ലാഗ്വേജ് മോണിറ്റര് നടത്തിയ സര്‌വ്വേയുടെ വിജയിക്ക് ഇന്റര്നെറ്റുമായി ഒരു ബന്‌ധമുണ്ട്.
404
.വെബ് പേജ് ലോഡ് ചെയ്യാന് കഴിയാതെ വരുമ്പോള് കാണിക്കുന്ന ‘404’ എറര് അലേര്‌ട്ടാണ് ഈ വര്‌ഷം ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉപയോഗിച്ചത്..രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് ‘ഫൈല്’ എന്ന വാക്കാണ്..മൂന്നാം സ്ഥനത്ത് ‘#’ റ്റാഗ് ആണ്..ഇത് ട്വിറ്ററിന്റെ പ്രചാരം വെളിവാക്കുന്നു..ഇനി നാലാമന് ‘@Pontifex’ പോപ്പ് ഫ്രാന്‌സിസിന്റെ ട്വിറ്റര് അക്കൗണ്ട് ആണ്..
pop
ഇനി 2003ലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ചര്ച്ചകളില് എത്തിയ വ്യക്തികള് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം..അവിടെയും പോപ്പ് ഫ്രാന്‌സിസിനു തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം..അമേരിക്കയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള്‌ക്കൊപ്പം കേട്ട ഒബാമയാണ് ഈ ലിസ്റ്റില് രണ്ടാം സ്ഥാനം..ബ്രിട്ടണ്‌ന്റെ ഭാവി രാഞ്ജി കേറ്റ് മിഡില്‌ട്ടണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളപ്പോള്..താലിബാനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‌ത്തിയ കൊച്ച് മലാല പതിനൊന്നാം സ്ഥനത്താണ്..

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w