പന്നീടെ മോനെ..

ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വിളി കേട്ട് നെറ്റി ചുളിക്കേണ്ട ..മനുഷ്യര് പന്നിയ്ക്ക് പരിണാമം ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായത് ആണെന്ന ഡാര്‌വിനെ പോലും കടത്തി വെട്ടുന്ന സിദ്ധാന്തവുമായി ജോര്‌ജ്ജിയ യൂണിവേഴസിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രഞ്ജനായ ജിന് മക്കാര്‌ത്തി വരുന്നത്..മക്കാര്‌ത്തിയുടെ അഭിപ്രയം അനുസരിച്ചു മനുഷ്യന് കുരങ്ങനു പരിണാമം ഉണ്ടായി ഉണ്ടായ സൃഷ്ടി ഒന്നും അല്ല..കുരങ്ങനും പന്നിയും കൂടി സംഗമിച്ചപ്പോള് ഉണ്ടായ ഒരു പുതിയ ജീവിയാണ് മനുഷ്യന്..തന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ സാധൂകരിക്കാന് പല കാരണങ്ങളും മക്കാര്‌ത്തിപറയുന്നുണ്ട്..
monkey-faced-pig-shocks-the-world_0
ചിമ്പാന്‌സിയില് നിന്നാണ്‌ മനുഷയ്ന് ഉണ്ടായത് എന്ന് ചെറിയ നാണത്തോടെയെങ്കിലും നമ്മള് സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്..അതിനു കാരണങ്ങള് ഉണ്ട്..മനുഷ്യനു ചിമ്പാന്‌സിയും തമ്മിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും ഉള്ള സാമ്യം തന്നെ പ്രധാനം..ഇത്ര മനുഷ്യനോട് അടുത്തു നില്‌ക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവി ഭൂമിയില് ഉണ്ടെങ്കില് അത് പന്നിയാണ് ..പന്നിയും ചിമ്പാന്‌സിയും ഒന്നിക്കാന് കഴിയില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്..പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മര്‌ദ്ദത്തില് അവര് ഒന്നിച്ചതാണെങ്കിലോ..മക്കര്‌ത്തി ചോദിക്കുന്നു..കാരണം ചിമ്പാന്‌സിക്ക് ശരീരം നിറയെ രോമം ഉണ്ട് ..പന്നിയ്ക്ക് അതില്ല..മനുഷ്യന്റെ രോമം ഇല്ലാത്തെ ശരീരം പന്നിയില് നിന്നു കിട്ടിയാതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു..പിന്നെയും ഉണ്ട് പന്നിയുടെതായി നമുക്ക്..നീളന് മൂക്ക്..പുരികം..നിറം കുറഞ്ഞ കണ്ണുകള്..തൊലിക്കടിയിലെ കൊഴുപ്പ് ..ഇതെല്ലാം പന്നിയുടേതാണ്..സംശയിക്കേണ്ട ..തന്ത പന്നിയും തള്ള ചിമ്പാന്‌സിയുമാണ് നമ്മുടേത്..
ഇനിയും മക്കര്‌ത്തിയ്ക്ക് ഈ വിഷയത്തില് വാദിക്കാനുണ്ട്..ഒരു കാലത്ത് ശസ്ത്രക്രീയകളില് പന്നിയുടെ പല അവയവങ്ങളാണ് മനുഷ്യനു വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരുന്നത്..എന്തുകൊണ്ട് പശുവിന്റേയോ ആടിന്റേയോ മനുഷ്യനു ചേര്‌ന്നില്ല..ഇത് ഒരു വിവാദ സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ്..ഇതിനെ സാധുകരിക്കാന് അധികം ശാസ്ത്രം കൂടെയില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം..എങ്കിലും മക്കര്ത്തി നമ്മേ ഒന്നു കൂടി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു..പന്നിടെ മക്കള് തന്നെയാണോ നമ്മള്..അല്ലായിരിക്കും അല്ലേ..

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w