ഇത് ഇത്തിരി ബോർ ആയിപ്പോയി ലാലേട്ടാ

ലാലിസം മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിന്റെ ജീവവായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാണു..അത് ആ നടന്റെ അഭിനയ മികവിനു മുന്നിൽ കമഴ്ന്നു വീണ ഓരോ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നു അവർ അറിയാതെ വന്നതാണു..ഇത്തരം വലിയ നടനു ഒരു ഇസം ബ്രാന്റ് ഇട്ട് ഗാനമേള ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങാൻ […]

Read Article →