ഇനിയെങ്കിലും ഇവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചു കൂടെ..

‘എനിക്കും ജീവിക്കണം..എനിക്ക് ജീവിതത്തോട് വിരക്തി ഒന്നും ഇല്ല..എനിക്ക് നല്ല രുചിയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്നുണ്ട്..പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് മണിപ്പൂരി ജനതയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ..’ഇത്രയും തികച്ചു പറയാൻ ഇറോം ശർമ്മിള എന്ന 42 കാരിക്കു കരുത്തില്ലായിരുന്നു..പലപ്പോഴും അവർ കിതച്ചു നിർത്തുന്നത് കാണാമായിരുന്നു..14 വർഷമായി […]

Read Article →

ഒരു സിനിമക്കാരൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവേണ്ടതിങ്ങനെ..

സിനിമക്കാർ പൊതുസമൂഹവുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള മനുഷ്യരാണു..പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മേ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്..പക്ഷേ അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ തിരിയുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ മലയാളികൾ..അവരിലും നല്ല നേതാക്കളാവാൻ ശേഷിയുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിലോ ? ആരറിഞ്ഞു..അവർക്കും ഒരു അവസരം കൊടുത്തു […]

Read Article →